Voltmeter

WETTELIJKE EN TECHNISCHE CONTROLES

 

Onze diensten:

- keuringen elektrische huishoudelijke eenheden

- keuringen zonnepanelen

-uitvoeren van risico-analyses op elektrische installaties

- waterkeuringen

- rioleringskeuringen