volwassen studenten

ONZE DIENSTEN

 • uitvoeren van EPC's in Vlaanderen

 • EPB Vlaanderen - Brussel - Wallonië

 • EAP

 • Vochtmetingen

 • ventilatieverslaggeving

 • blowerdoor

 • energieaudit

 • vochtexpertise

 • bemiddeling

 • asbestinventaris

 • sloopopvolgingsplan

 • brandveiligheidsadvies

 • dauwpuntberekening

 • warmteverliesberekening

 • energieaudit onroerend erfgoed

 • haalbaarheidsstudie bouwprojekt

 • veiligheidscoördinatie

 • branddetectie melding waarschuwing en alarm  op goede werking

 • testen van noodverlichting- veiligheidsverlichting op goede werking

 • uitvoeren van binnenwaterinstallaties

 • uitvoeren van rioleringskeuringen

 • uitvoeren van risicoanalyses op hoog - en laagspanning